KAKO PODUZETNICI MOGU DO SREDSTAVA IZ EU FONDOVA U 5 KORAKA

KAKO PODUZETNICI MOGU DO SREDSTAVA IZ EU FONDOVA U 5 KORAKA

Autorica: Kristina Androlić, Voditeljica pripreme i provedbe EU projekata, vlasnica poduzeća ANDROLIĆ KONZALTING d.o.o. , predavačica na Akademiji za poduzetništvo

Mikro, mali i srednji poduzetnici pokretači su društva, kreatori radnih mjesta te  promjena i inovacija. Da bi bili konkurentni potrebna su njihova redovita ulaganja u unapređenje poslovanja, inoviranje poslovnih procesa, proizvoda, usluga, izlazak na nova tržišta… U želji za napretkom često riskiraju te ulažu vlastita sredstva s ciljem jačanja konkurentnosti vlastitog poduzeća. EU fondovi zvuče kao odlično rješenje za njihovu investiciju, no sve se čini pomalo komplicirano, pa nerijetko odustaju od te mogućnosti. Donosimo ovdje postupak u svega 5 ključnih koraka koji može olakšati cijelu proceduru i promišljanje o planiranju i korištenju EU sredstava, a da to u konačnici bude svrsishodno i pametno ulaganje.

 1. KORAK – IDENTIFICIRANJE PROBLEMA I DEFINIRANJE CILJEVA

Poduzetnik ima ključan zadatak na samom početku, proanalizirati svoju aktualnu situaciju, identificirati probleme koji ga muče i eventualno guše njegovo poslovanje, njihovo moguće rješavanje, zatim proučiti prilike na tržištu i  definirati ciljeve koje želi ostvariti. Za analizu situacije može poslužiti dobro poznata SWOT analiza. Proučavanje internih STRENGHTS (snaga) i WEAKNESSES (slabosti) te eksternih čimbenika (OPPORTUNITIES – prilike i THREATHS – prijetnje) koji utječu na poslovanje iznjedrit će se glavni problemi te olakšati definiranje ciljeva. Poželjno je da ciljevi budu SMART. SMART ciljevi znači da su SPECIFIC– specifični, MEASURABLE – mjerljivi, ACHIEVABLE – dosegljivi, RELEVANT – relevantni i TIME BONED – vremenski definirani.

2. KORAK – DEFINIRANJE STRATEGIJE I AKTIVNOSTI

Kada su utvrđeni ciljevi određuje način postizanja istih, odnosno strategiju ostvarenja. Na primjer, ako je cilj poduzeća povećanje prihoda od izvoza, poduzeće će vjerojatno pokrenuti proces internacionalizacije poslovanja i nakon toga definira svoje aktivnosti pomoću kojih će to učiniti. Jedna od aktivnosti zasigurno je predstavljanje na inozemnim sajmovima, tematski ciljanim za svoju industriju.

3. KORAK – DEFINIRANJE PROJEKTA I NJEGOVOG TROŠKOVNIKA

Ovaj korak uključuje definiranje troškovnika. U troškovnik potrebno je uvrstiti sve što je nužno za ostvarivanje aktivnosti da se realizira zacrtano. Ukoliko poduzetnik nema dostatne vlastite resurse, po mogućnosti oslonit će se na sufinanciranje iz EU ili potražiti dostupne kreditne linije

4. KORAK – MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKTA SREDSTVIMA EU FONDOVA

Kada poduzetnik točno zna što želi provesti, bez obzira radi li se o izlaganju na ino sajmovima ili izgradnji i opremanju nove proizvodne hale s ciljem povećanja kapaciteta, tada kreće u provjeru svih mogućnosti financiranja. Što se tiče EU Poziva, jednostavnim pretraživanjem stranica www.strukturnifondovi.hr ili www.efondovi.hr  moguće je dobiti uvid o aktualnim (otvorenim Pozivima i natječajima), ali i onima u najavi, pa se projekt može  pripremati za aplikaciju na neki Poziv. Osim natječaja iz EU fondova, poduzetnicima su povremeno na raspolaganju i natječaji njihovih nadležnih ministarstava, radi se o nacionalnim sredstvima. Isto tako povremeno su dostupni Pozivi i natječaji jedinica lokalne samouprave i regionalnih jedinica lokalne samouprave. Za realizaciju svojih projekata poduzetnici mogu koristiti i povoljne ESIF investicijske zajmove pri HAMAG BICRO uz povoljne uvjete i mogućnosti odgode vraćanja

5. KORAK – PRIJAVA NA NEKI OD POZIVA

Svaki natječaj, poziv, ima svoja pravila koja su definirana kroz Upute za prijavitelje ili program, a koja definiraju:

 • svrhu i predmet financiranja
 • prihvatljivost prijavitelja i kriterije za isključenje
 • prihvatljivost projekta, aktivnosti i troškova
 • kriterije odabira
 • potrebne financijske i provedbene kapacitete, održivost projekta
 • pokazatelje koje projekt treba postići i u kojem razdoblju
 • obveznu dokumentaciju prilikom prijave i način prijave, uz definirane rokove
 • minimalne i maksimalne iznose potpore / zajma, alokaciju natječaja/Poziva
 • stope financiranja ili uvjete otplate (ako se radi o zajmu)
 • rok korištenja ili vrijeme provedbe projekta te ostale uvjete.

Da rezimiramo, ukoliko poduzetnik želi koristiti poticaje za svoje poslovanje, ovih pet pitanja olakšat će mu postupak pripreme, a kasnije i provedbu sufinanciranog projekta te u konačnici povećati efektivnost rezultata provedbe projekta, pa ovih pet koraka možemo svesti na pet konkretnih pitanja:

 1. Što je problem i koji se cilj želi postići?
 2. Kako će se ostvariti cilj?
 3. Koji su troškovi ostvarenja cilja?
 4. Kakve su mogućnosti financiranja projekta? Provjera mogućnosti sufinanciranja iz EU fondova.
 5. Koji su uvjeti prijave na odabrani Poziv ili natječaja za korištenje poticajnih sredstava?

Nakon toga slijedi priprema i izrada projektna aplikacije.

I za kraj, važno je napomenuti da poduzetnik koji želi aplicirati za EU sredstva osim što mora imati projekt u registriranoj prihvatljivoj djelatnosti, jedan od kriterija je i pozitivno poslovanje, odnosno pozitivna EBITDA u godini prije predaje projektne prijave, minimalno jedna zaposlena osoba na puno radno vrijeme, poslovni nastan u Republici Hrvatskoj te ne smije biti poduzeće u teškoćama, a traži se potvrda porezne uprave o nepostojanju duga.

Svaki poziv/natječaj ima svoje uvjete, no ovo su neki od uobičajenih uvjeta.

Autorica teksta: 

Kristina Androlić, Voditelj pripreme i provedbe EU projekata, vlasnica poduzeća ANDROLIĆ KONZALTING d.o.o. , predavač na Poduzetničkoj akademiji pri Pučkom otvorenom učilištu Varaždin

Promjena veličine fonta
Kontrast