Što možemo očekivati od EU fondova u 2022. godini?

Što možemo očekivati od EU fondova u 2022. godini?

Piše: Kristina Androlić, Androlić konzalting

Buduće razdoblje Hrvatskoj donosi brojne prilike za povlačenje sredstava iz budžeta Europske Unije za razvojne projekte koji donose razvoju Hrvatske i ostvarenju ciljeva razvojnih strategija. U narednim godinama Hrvatska ima prilike povući i iskoristiti čak vrtoglavih 30 milijuna EUR-a. Većina dolazi iz novog višegodišnjeg financijskog okvira, a dio se odnosi na novce koje još imamo na raspolaganju do kraja 2023. godine iz prethodnog razdoblja.

Nedavno je Hrvatska primila i prvu isplatu veće svote novca. Svrha joj je Nacionalni plana oporavka i otpornosti te je Hrvatskoj na raspolaganju ukupno 6,3 milijarde eura, odnosno 47,5 milijarde kuna bespovratnih sredstava.

Temelj za isplatu navedenih financijskih sredstava je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je početkom srpnja o.g. dobio pozitivnu ocjenu Europske komisije, a koju je Vijeće EU-a potvrdilo Provedbenom odlukom o odobrenju ocjene

Rok za provedbu svih reformi i investicija u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je 31. kolovoza 2026. pri čemu će se daljnje isplate sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti temeljiti na polugodišnjim zahtjevima za plaćanje čije će odobrenje ovisiti o zadovoljavajućem ispunjenju pokazatelja koji se odnose na provedbu reformi i investicija na koje se Hrvatska obvezala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Navedena sredstva iz predujma bit će usmjerena na projekte koji su najspremniji i koji se mogu prvi realizirati, što uključuje:

  • potpora inovativnom projektu za istraživanje i razvoj autonomnih vozila;
  • ulaganja u širokopojasnu pristupnu infrastrukturu i osiguranje pristupa 5G mreže;
  • potpore poduzetnicima za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljive energije u industriji;
  • projekte dekarbonizacije zgrada; kao i projekte vodnog gospodarstva koji već imaju spremnu projektno studijsku dokumentaciju, natječajnu dokumentaciju te  ishođene građevinske dozvole.

Za novu 2022. godinu većina već nešto priželjkuje pa tako i poduzetnici. Poduzetnici se nadaju novim mogućnostima u pogledu EU sredstava. Što je najavljeno i za koga, saznajte u nastavku teksta.

Što se tiče konkretnih natječaja koji se pak najavljuju za iduću godinu, a tiču se poduzetnika su:

Vaučeri za digitalizaciju

CILJ: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije

Vrste vaučera:

  • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga – maksimalno 150.000,00 kn po projektnom prijedlogu
  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – maksimalno 75.000,00 kn po projektnom prijedlogu
  • Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina – maksimalno 76.000,00 kn po projektnom prijedlogu
  • Vaučer za kibernetičku otpornost – maksimalno 110.000,00 kn po projektnom prijedlogu
  • Vaučer za digitalni marketing – maksimalno 75.000,00 kn po projektnom prijedlogu

Bespovratne potpore za digitalizaciju

CILJ: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje

SVRHA: financiranje nabave opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškova plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškove vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja

Komercijalizacija inovacija

CILJ: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP

SVRHA: financiranje projekata koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima koji su blizu lansiranja na tržište

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

CILJ: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta

SVRHA: financiranje projekata koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

CILJ: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pretkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije

SVRHA: financiranje projekata čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

CILJ: uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti

SVRHA: financiranje aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja

Napomena: Prethodne informacije baziraju se na najavama te se konačan tekst Poziva može razlikovati.

Nije upitno hoće li biti potrebe za stručnjacima u području EU fondova, pitanje je hoće li biti dovoljno stručnih pojedinaca za pisanje projektnih prijava i provedbi istih, tako da je ovo pravo vrijeme za educirati u svoje znanje u području EU fondova.

Za objavu natječaja preporučamo pratiti stranice: eFONDOVI ili Strukturni fondovi, a prije objave isti moraju proći i Javno savjetovanje.