Platno poslovnog modela

Platno poslovnog modela

Piše: Snježana Kupres, METANOIA.hr, predavačica na Akademiji za poduzetništvo

Financijska održivost ključna je za poslovanje.

Poslovanje bez poslovnog modela koji ukazuje kako će tvrtka zaraditi novac ne vodi financijskoj održivosti. Poslovni model je svojevrsni nacrt za strategiju tvrtke bez obzira na njenu veličinu.

U vremenima nepredvidivih i drastičnih promjena, jake konkurencije i stalnih promjena na tržištu u vođenju poslovanja nužna je brza prilagodba što često zahtijeva iznalaženje novih alternativnih strategija i inovacija.

U tim procesima važno je da svaka osoba u organizaciji razumije koncept  poslovnog modela kako bi mogla biti aktivno uključena u raspravu o postojećem poslovnom modelu i pridonijeti razvoju tvrtke.

Koncept poslovnog modela mora biti jednostavan i razumljiv, no istovremeno sam složeni mehanizam poslovanja ne smije biti previše pojednostavljen. 

Jednostavno rečeno: poslovni model treba pokazati kako stvoriti vrijednost i kako zaraditi novac od te vrijednosti, a njegov koncept je istovremeno takav da u raspravi mogu sudjelovati svi članovi tima.

Platno poslovnog modela ( BMC) praktični je alat koji potiče rasprave, analize i kreativnost cijelog tima kroz uspostavu zajedničkog jezika i okvira za razumijevanje.

Usredotočen je na ključne elemente dok su nevažne pojedinosti eliminirane. Korištenjem Platna poslovnog modela možete iznaći suštinu najvažnijeg na jednom listu papira.

Platno poslovnog modela čini devet sastavnih dijelova i pokriva četiri glavna područja tvrtke: kupce, ponudu, infrastrukturu i financijsku održivost.

Sastavni dijelovi Platna poslovnog modela i pitanja vezana uz svaki od dijelova su:

 • Ciljna skupina – tko su vaši najvažniji korisnici, kupci, klijenti?
 • Ponuda vrijednosti – kako konkretno stvarate profitabilne vrijednosti za svoju ciljnu skupinu?
 • Kanali – kako je vaša tvrtka povezana sa ciljnom skupinom, kojim kanalima komunicirate i isporučujte ponudu vrijednosti ciljnoj skupini?
 • Odnos s kupcima – koja je priroda odnosa koju vaša tvrtka uspostavlja s određenom ciljnom skupinom?
 • Prihodi – kako stvarate prihode (zarađujete) od pojedine ciljne skupine – koju vrijednost vaša ciljna skupina plaća?
 • Ključni resursi – koji resursi su ključni za vaš poslovni model?
 • Ključne aktivnosti – koje ključne aktivnosti su potrebne da bi vaš poslovni model bio uspješan?
 • Ključna partnerstva – tko su vaši ključni partneri, koje ključne aktivnosti provode, koje ključne resurse dobivate od svojih partnera?
 • Struktura troškova  – koji su najvažniji troškovi posljedica vašeg poslovnog modela i koje su ključne aktivnosti najskuplje? Koji su ključni resursi najskuplji?
 • Korištenjem ovoga praktičnog alata postižete sljedeće:
 1. Provjeravate, ima li vaš poslovni model financijsku logiku i isplativost. 
 2. Utvrđujete pretpostavke, hipoteze, rizike i iznalazite načine za dodavanje novih dodatnih vrijednosti za klijente.
 3. Dobivate odgovore na pitanja:
  1. Što biste mogli učiniti da generirate više prihoda ili da smanjite troškove?
  2. Razumijete li povezanost i međusobno djelovanje svih elemenata svog poslovnog modela?
  3. Imate li točnu predodžbu o tome tko su vaši klijenti, kupci, korisnici?
  4. Jeste li prilagodili vrijednosti vaših proizvoda i usluga svojim korisnicima?
Promjena veličine fonta
Kontrast