Vještine rukovoditelja ključne za prilagodbu poduzeća 4.0 industrijskoj revoluciji

Vještine rukovoditelja ključne za prilagodbu poduzeća 4.0 industrijskoj revoluciji

Autor: Lana Velimirović Vukalović, ravnateljica POU Varaždina

Brojna istraživanja pokazuju da su vještine rukovoditelja ključne za prilagodbu poduzeća 4.0 industrijskoj revoluciji. Stoga je nužno kontinuirano ulaganje u rukovodeće kadrove. Vlasnici tvrtki koji to shvate na vrijeme i već su započeli s ulaganjima ne samo u transformaciju poslovanja, i to digitalnu, već i u vlastite vještine, prije će se prilagoditi promjenama i (p)ostati konkurentniji.

“Nevjerojatno je što smo postigli u proteklih 10 godina. Brzina kojom se stvari mijenjaju se eksponencijalno povećava, razdoblja trajanja proizvoda su znatno kraća, inovacije se događaju brže, i držanje koraka s tim promjenama predstavlja velik izazov ne samo zaposlenicima tvrtki, već i šefovima… Sve to zahtjeva drugačije ljude, drugačiji set vještina i povremeno bolnu tranziciju“ (Harrold Goddijn, CEO TomTom NV).

Dakle, možemo zaključiti da uspjeh tvrtki na sve dinamičnijem tržištu ovisi i o osobnom razvoju i vještinama rukovoditelja. Jedno od istraživanja koje je to pokazalo provela je i tvrtka Deloitte još 2019. godine “Success personified in the Fourth Industrial Revolution; Four leadership personas for an era of change and uncertainty“. U istraživanju ističu četiri glavne osobine tzv. 4.0 lidera:

“Fokusirani na društvena pitanja” – dobronamjernost prema radnoj zajednici i društvu u cjelini;

“Donositelji odluka utemeljenih na podacima“ – donošenje odluka utemeljenih na konkretnim i relevantnim podacima;

“Pokretači promjena na tržištu” – odvažan i dugoročni pogled na usvajanje novih tehnologija;

“Prvaci u pronalasku talenata” – ambiciozan pogled na razvoj zaposlenika.

Meke vještine (soft skills) rukovoditelja stoga postaju fokus. Ono što se u kontekstu obrazovanja i ulaganja u konkretna znanja i vještine posebno ističe je osobina poimanja i usvajanja novih tehnologija, odnosno sposobnost uvođenja inovacija u poslovanje. Internet stvari, umjetna inteligencija, robotika i virtualna stvarnost potiču stvaranje velikog broja inovacija, što rukovoditelje u tvrtkama stavlja pred nove izazove – kako redizajnirati poslovne strategije i pronaći odgovarajuće zaposlenike s potrebnim znanjima i vještinama. Ako rukovoditelj želi postati lider transformacije i prilagodbe poduzeća potrebne su mu danas znanja iz design thinkinga, dizajna usmjerenog na čovjeka (human-centric design), stvaranje hipoteza (hypothesis generation) i storytellinga, što opet predstavlja meke vještine. One su nužne s ciljem

• jednostavnije transformacije i prilagodbe poslovanja tzv. novim digitalnim ekosustavima (izrada novih poslovnih modela);

• uspješnijeg upravljanja ljudskim potencijalima, tj. timovima;

• stvaranja novih iskustava kupaca i pronalaženja novih klijenata (customer persona).

Ali kada i ako usvoje ta nova znanja i vještine rukovoditeljima u daljnjem procesu transformacije poslovanja ostaje još jedna dilema: ulagati u osposobljavanje već postojećih kadrova ili zapošljavati nove, one koji već posjeduju njima potrebna znanja i vještine.

Prema prethodno navedenoj Deloitteovoj studiji 25% ispitanih rukovoditelja radije bira zapošljavanje novih djelatnika nego osposobljavanje postojećih. No, s obzirom da na tržištu radne snage postoji popriličan nesrazmjer između trenutnih vještina i onih koje će biti potrebne u budućnosti te da formalni obrazovni sustav u nedovoljnoj mjeri priprema nove generacije za potrebe poslodavaca, neupitan je odljev ili ako želite “otimanje“ tuđih zaposlenika s potrebnim znanjima i vještinama. Upravo u tom izazovu nastaje prilika za razvojem novih programa usavršavanja i obrazovanja odraslih unutar samih tvrtki. Rukovoditelji će morati vagati, žele li zadržati vjerne zaposlenike koji su već upoznati s poslovanjem, ciljevima i kulturom tvrtke i ulagati kroz razne in house i druge vrste edukacija ili će zaista tražiti nove zaposlenike. Budući da će se razvojem novih tehnologija brzina promjena na tržištu doista samo povećavati, stalno obrazovanje i ulaganje kako u rukovoditelje tako i u ostale zaposlenike bit će neizbježno.

Novo pitanje koje se nameće je kako uobličiti programe obrazovanja koje poslodavci trebaju, kako na vrijeme odgovoriti na brzinu promjena u poslovnim sustavima kroz obrazovanje i kako identificirati stručnjake koji će kvalitetno i brzo prenositi ta znanja. Obrazovanje odraslih nikada nije bilo toliko izazovno kao danas, ali i nikada tako zanimljivo.

Akademija za poduzetništvo ide u korak s novim izazovima i kroz svoje tailor made programe obrazuje buduće lidere.

Odaberite Akademiju za poduzetništvo za svog partnera u obrazovanju i neka ona bude Vaš pr(A)vi korak u transformaciju uspjeha, zato jer:

• ćemo kroz razgovor s vama utvrditi vaše potrebe i identificirati teme i predavače

• ćemo u suradnji s našim stručnjacima i vanjskim suradnicima pripremiti obrazovne programe, radionice, seminare, webinare posebno prilagođene potrebama vaše tvrtke.

Za sve upite obratite nam se putem maila: pou@pouvarazdin.hr ili na telefon 042/313 191

Promjena veličine fonta
Kontrast