Javni poziv za besplatnu edukaciju iz poduzetništva

+

Pučko otvoreno učilište Varaždin u suradnji s Gradom Varaždinom objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu na besplatnu edukaciju “Akademija za poduzetništvo 6.0“ u školskoj godini 2023./2024. u trajanju od 166 nastavnih sati kroz IX modula

na koji se mogu prijaviti svi zainteresirani kandidati koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  • imaju prebivalište na širem području grada Varaždina (uključujući prigradska naselja)
  • imaju poslovnu ideju, ali još nemaju registrirani poslovni subjekt – apsolutni početnici
  • planiraju pokrenuti poslovni subjekt na području grada Varaždina (uključujući prigradska naselja)
  • ispune prijavni obrazac: PRIJAVNI OBRAZAC – Akademija za poduzetništvo 6.0

Rok za prijavu na Javni poziv ističe u ponedjeljak, 04.09.2023. u 00:00h.
Akademija za poduzetništvo 6.0 je neformalan program obrazovanja za poduzetnike, a sadržaj možete preuzeti u našoj digitalnoj brošuri.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O AKADEMIJI ZA PODUZETNIŠTVO 6.0
‘Akademija za poduzetništvo 6.0’ je neformalan obrazovni program i društveno odgovoran projekt usmjeren na pojedince koji žele pokrenuti svoj poduzetnički pothvat i razvijati poduzetnički mindset. Program je financiran od strane Grada Varaždina.

Sva predavanja održavat će se u školskoj godini 2023. / 2024. u poslijepodnevnim satima u trajanju od po 4h do 6 nastavnih sati dnevno. Predavanja u načelu počinju u 17:00 sati radnim danom i održavaju se 2 puta tjedno. POU Varaždin zadržava pravo izmjena termina, sve u dogovoru s predavačima i polaznicima.

OPĆENITO O PROGRAMU

• PAKET PODUZETNIČKIH ZNANJA I VJEŠTINA

Program predstavlja paket poduzetničkih znanja i vještina u modulima, a namijenjen je pojedincima sa šireg područja grada Varaždina (uključujući prigradska naselja) u cilju poticanja razvoja poduzetništva na područja grada Varaždina i jačanja održivosti poduzetnika/ca na tržištu.

Sudjelovanje u programu je za sve odabrane polaznike/ce potpuno besplatno, a ostvaruje se prijavom na Javni poziv koji se objavljuje jednom godišnje. Polaznike bira Stručna komisija koja se sastoji od dva predavača i ravnateljice POU Varaždina. Godišnje se odabire do 15 polaznika/ca, ovisno o interesu i broju prijavljenih kandidata.

TAILOR MADE program

Program je definiran na temelju tailor made načela, odnosno sadržaj predavanja izrađuje se tek po odabiru svih polaznika i definiranju individualnih potreba svakog polaznika. Metodologija rada temelji se na praktičnom pristupu i interakciji, pojedinačnom i grupnom radu, izradi projektnih zadataka i završnog rada. Završni zadatak definira se već u III. modulu, a na kraju svih predavanja svaki polaznik izlaže svoj zadatak pred Stručnom komisijom koju čini nekoliko predavača, koji daju osvrt i upute za poboljšanje poduzetničke ideje. Prezentacija završnog rada održava se u tajnosti, ne pred svim polaznicima niti predavačima, radi zaštite poslovne tajne i poduzetničkih ideja polaznika.

Polaznici su dužni pohađati 80% svih predavanja. Sa svakim polaznikom potpisuje se ugovor o obrazovanju.

• LOKALNI KARAKTER PODUZETNIKA – PREDAVAČA

Svi predavači su uspješni lokalni poduzetnici, no timu lokalnih predavača pridružuju se i gosti predavači – uspješni poduzetnici iz drugih regija.

Lokalni karakter poduzetnika-predavača je od velikog značaja, jer upravo oni svjedoče svojim primjerom da je moguće poslovno uspjeti i u manjoj sredini poput Varaždina. Time se polaznike programa dodatno motivira.

Svake godine Stručna komisija utvrđuje prioritete Javnog poziva i kriterije za odabir polaznika.

 U školskoj godini 2023./2024. u fokusu su poduzetnici početnici, odnosno kako smo ih slobodno nazvali ‘ABSOULTE BEGINNERS’.

• ELEMENT UMREŽAVANJA

Važan segment nastave je poticanje sinergije među polaznicima na temelju koje se na kraju razviju prijateljstva, ali i poslovne suradnje. Poticanje razvoja poduzetništva u temelj

u je ovog programa, a dodanu vrijednost čini upravo ta sinergija među polaznicima.

Radujemo se VI. generaciji polaznika koji će prvi imati priliku izraditi svoj kompletan poslovni plan.

Pozivamo vas da pročitate rubriku ‘O nama’  i saznate zašto je Akademija za poduzetništvo Vaš pr(a)vi potez u poslovanju!