FINANCIJSKA PISMENOST ZA DJECU

O NOVCU, ŽELJAMA I MOGUĆNOSTIMA

Financijska pismenost za djecu neformalan je program obrazovanja namijenjen djeci od 4. do 6. razreda osnovne škole

38 nastavnih sati

POU Varaždin, Hallerova 1/II

Početak nastave 16. travnja 2024.

Program

Uvod u financijsku pismenost za djecu

Platno poslovnog modela

Proizvodnja

Vještine intra i interpersonalne (financijske) komunikacije

Poslovno pripovijedanje za juniore – kreiranje poslovne priče

Simulacija prodaje (sajam) 

Uvod u financijsku pismenost za djecu    

Teme:

 • Što je novac
 • Novac kroz povijest
 • Novac različitih država
 • Čemu služi novac
 • Što je tekući račun
 • Što je štednja
 • Što je kredit
 • Što je plaća
 • Što su troškovi
 • Kako izraditi proračun
 • Kako možemo zaraditi novac
 • Školovanje i izbor zanimanja
 • Kako i zašto trebamo štedjeti
 • U što sve možemo ulagati novac

Broj školskih sati

8

Metode:

 • interaktivna radionica
 • vježbe u grupama
 • predavanje
 • kviz

Cilj / ishodi:

Usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja financijske pismenosti za djecu

Upoznavanje i razumijevanje uloge novca u svakodnevnom životu i važnosti promišljanja o stjecanju i trošenju novca

Predavačica: mr. sc. Asja Lajtman Bosilj

Platno poslovnog modela

Teme

 • Platno poslovnog modela – upoznavanje s platnom
 • Što proizvodimo/nudimo (Ponuda)
 • Tko će kupiti to što nudimo (Segmenti kupaca)
 • Zašto bi netko želio kupiti proizvod (Ponuda vrijednosti)
 • Gdje će kupac naći naš proizvod i kako ćemo mu pristupiti  (Kanali distribucije, Odnosi s kupcem)
 • Što nam sve treba da bismo mogli biti uspješni u svom poslu (Ključne aktivnosti, resursi, partneri)
 • Koliko ćemo zaraditi – a koliko potrošiti  (Izvori prihoda / Troškovi)

Broj školskih sati

8

Metode:

U savladavanju ovih alata  interakcija će se odvijati na 3 razine:

 • pojašnjavanje  elementa kroz individualni pristup svakom polazniku na njemu razumljiv način
 • na zabavan  i interaktivan način izvodit će se vježbe u grupama kako bi polaznici imali priliku iskusiti naučeno
 • nakon iskustva stečenog  vježbanjem potaknuti ih na razmišljanje kako bi to što su naučili mogli koristiti

Cilj/Ishodi:

Upoznati učenike s načinom kako organizirati poslovanje da bi posao bio

uspješan i profitabilan

Djeca će:

 • upoznati Platno poslovnog modela
 • upoznati  devet elementa poslovnog modela
 • naučiti kako odrediti svoje kupce
 • steći razumijevanje što je to vrijednost proizvoda  i kako opisati vrijednost njihovog proizvoda kupcu
 • potaknuti ih na razmišljanje kroz pitanje zašto bi netko kupio baš njihov proizvod
 • napraviti vježbu i osmisliti poslovni model ”         

 Predavačica Snježana Kupres

Proizvodnja

Teme

 • Istraživanje ponude tržišta: Učenik će samostalno istražiti ponudu tržišta odabranog proizvoda kao i sirovina iz kojih se proizvod priređuje.
 • Kupnja sirovina i pribora za proizvodnju: Učenik će samostalno obaviti kupovinu potrebnog pribora i sirovina
 • Proizvodnja proizvoda mliječno-kiselog vrenja – Učenik će samostalno prema utvrđenom protokolu pripremiti proizvod mliječno- kiselog vrenja
 • Kontrola kvalitete proizvoda – Učenik će određivati prisutnosti korisnih mikroorganizama u mliječnim proizvodima i kontrolirati kvalitetu prema predlošku
 • Prezentacija i degustacija: Učenik će procijeniti korektnosti izvedbe praktičnog zadatka, što obuhvaća pravilnu primjenu protokola i pridržavanje pravila rada pri proizvodnom procesu. Učenik će procijeniti kvalitetu dobivenog proizvoda
 • Prodaja: Učenik će procijeniti vrijednost proizvoda i prodati proizvod roditeljima prema ponudi koju je samostalno izradio. Učenik će prirediti samostalno reklamne primjerke za prodaju proizvoda.

Broj školskih sati: 6

Metode

Učenje i poučavanje temelji se na prirodoznanstvenom pristupu. Učenici trebaju samostalno izvoditi praktični rad a učitelj  je samo moderator procesa poučavanja.

Učenici će stjecati znanja i vještine primjenom učenja otkrivanjem, pri čemu se razvija preciznost opažanja, uočavanje povezanosti pojava i procesa te  prepoznavanje uzročno-posljedičnih veza. Zaključivanje na temelju rezultata praktičnog rada potiče procese analize, sinteze, kritičkog promišljanja, uspoređivanje i procjenu, argumentiranje opažanja, postupaka ili stavova, kao i razvijanje prezentacijskih i komunikacijskih vještina.

Cilj

Osposobiti  učenike za znanstveno utemeljeno, samostalno i odgovorno djelovanje u istraživačkim procesima kao i u svakodnevnom životu vezano uz proces proizvodnje proizvoda te stjecanje spoznaja o ekonomičnom pristupu kod kupovine i  proizvodnje.

Djeca će steći  osnovne kompetencija u području izvođenja praktičnih radova pri proizvodnji proizvoda; biti osposobljeni za samostalno kreiranje proizvoda kao i njegovu distribuciju; bit će im omogućen suradnički način izvršavanja zadataka unutar radne skupine; njihove kompetencije će se osuvremeniti korištenjem  suvremene informacijsko-komunikacijske  tehnologije, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima

Predavačica: Lidija Klampfl, prof.

Vještine intra i interpersonalne (financijske) komunikacije

Teme:

 • Uvod (Zašto je važno dobro komunicirati – Osnove komunikacije) – 3 sata

Teorija: verbalna, neverbalna komunikacija, intrapersonalna i interpersonalna komunikacija, javni nastup (usmena i vizualna prezentacija), priprema i izvođenje prezentacije.

Praktični dio: savladavanje osnovnih vještina javnog nastupa (upravljanje vremenom, trema, ostvarivanje interakcije s publikom…), izrada prezentacije.

 • Kako uspješno upravljati potrebama i željama  – 3 sata

Teorija: definirati, vrijednosti, potrebe, želje

Praktični dio:  osvijestiti razliku između stvari koje trebamo i koje želimo, potaknuti polaznike na razmatranje mogućnosti prije konačnog odabira, potaknuti polaznike na razmišljanje o reklamama i njihovom (stvarnom) značenju i značaju

 • Javni nastup i prezentacija proizvoda – 2 sata

Praktični dio: prezentiranje proizvoda po izboru

Broj školskih sati: 8

Metode

praktični rad (vježbe)

2 sata teorije

6 sati praktičnog rada – vježbi”        

Cilj

Usvajanje općih znanja i vještina potrebnih za učinkovitu intra i interpersonalnu komunikaciju s naglaskom na stjecanje više razine kompetencija (znanja i vještina) iz područja osnovne ekonomske i financijske pismenosti.

Djeca će naučiti osnovne pojmove vezane za komunikacijske procese u području financijske pismenosti djece i mladih (11-14 godina), steći sposobnosti učinkovite verbalne i neverbalne komunikacije, steći sposobnost upravljanja vlastitim potrebama i željama – razumni potrošač, naučiti povezivati stečena znanja s primjerima dobre prakse.

Predavačica: dr.sc. Vesna Haluga

Poslovno pripovijedanje za juniore – kreiranje poslovne priče

Teme:

 • Uvod u poslovno pripovijedanje
 • Tko sam ja? Što su moje snage i koje su moje vrijednosti
 • Koje su snage mojega proizvoda (ili zašto mislim da je to top proizvod)
 • Vježbe pripovijedanja (storytellinga)
 • Vježbe kojima se osnažuje veza pripovjedač – publika/kupci
 • Pet koraka uspješnoga poslovnog pripovijedanja koji vode do uspješne poslovne priče  

Broj školskih sati: 8

Metode:

 • predavanje
 • razgovor
 • storytelling vježbe
 • dramske i govorne vježbe

Teorija: 2 sata  (protkana praktičnim primjerima i vježbama)

Vježbe: 6 sati –  osvijestiti djecu-polaznike kako zahvaljujući svojim vrijednostima i posebnostima svojega proizvoda uspješno pripovijedati o svom poslovnom poduhvatu preko modela poslovne priče.

Cilj:

Djeca će naučiti što je to poslovno pripovijedanje i kako ono pomaže u predstavljanju proizvoda, primijeniti strategiju poslovnoga pripovijedanja kroz vježbe, osvijestiti kako poslovno pripovijedanje daje oslonac u kreiranju pisanih sadržaja i usmenog predstavljanja, naučiti kako zainteresirati publiku/kupce i zadržati njezin/njihov fokus pomoću modela poslovne priče, savladati pet koraka uspješnoga poslovnog pripovijedanja koje vodi prema uspješnoj poslovnoj priči.

Predavačica: dr.sc. Martina Hranj

Simulacija prodaje (sajam) 

Polaznici će na kraju proizvodnje osmisliti marketinšku priču za svoj proizvod te će definirati cijene svojih proizvoda. Kroz simulaciju prodaje polaznici će učiti i vježbati prezentacijske i prodajne vještine.

Konačan cilj ovog neformalnog programa obrazovanja je naučiti vrijednost novca, znati uskladiti svoje želje i financijske mogućnosti i razumjeti zašto nešto košta toliko koliko košta – od slatkiša do bicikla, čokolade i sl.  

                                   

Promjena veličine fonta
Kontrast