Napredni (Advanced) programi

Program uključuje sve ad hoc edukacije (seminare, webinare, tečajeve, radionice, predavanja i sl.) na teme od važnosti za poduzetništvo – uživo i na daljinu (on line).

U sklopu Akademije za poduzetništvo kontinuirano ćemo organizirati neformalne edukacije – besplatne i komercijalne naravi – kako bismo dodatno jačali kapacitete poduzetnica i poduzetnika te svih onih koji žele razvijati svoj poduzetnički mindset ili jednostavno žele naučiti koristiti poduzetnička znanja i vještine u svom svakodnevnom životu i radu.

Teme koje ćemo pokrivati ovim vidom edukacije tiču se svih pitanja iz svijeta poduzetništva – financija, računovodstva, poslovnog modela, selekcije i zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima, kriznog menadžmenta, marketinga, prodaje, poslovnog komuniciranja, pregovaranja, financiranja poslovanja, upravljanja financijama u poslovanju, uvoza i izvoza, poreza, zakona i drugih propisa i dr.

+ Prodajna akademija

+ Akademija zdravog života

+ Vještine uspješnih ljudi (People Skills Academy)

+ Akademija za financije, računovodstvo i poreze

+ NLP Business Practitioner Program

Što dobivate programom ?

• stječete kompetencije vođenja i motiviranje timova, kolega i suradnika
• bolje razumijevanje vlastitih i tuđih postupaka i ponašanja
• savladavate vještinu upravljanja vlastitim stanjima i emocijama i povećavate
razinu samokontrole
• usvajate vještinu jasne i fokusirane komunikacije
• stječete znanja i razumijevanje kako koristiti jezik i kako komunicirati da biste
razumjeli i bili shvaćeni
• razvijate potpuno novu razinu slušanja
• unapređujete vještine prezentiranja, vođenja sastanaka, pregovaranja
• savladavate vještinu izražavanja vlastitih potreba i stavova, poštujući pritom
sugovornika bez ulaženja u konflikt
• učite kako izgraditi odnos razumijevanja i povjerenja
• osvještavate vlastite vrijednosti i vjerovanja te njihov utjecaj na vaše odluke i
ponašanja
• stječete vještinu razumijevanja različitih perspektiva s ciljem iznalaženja
kreativnih rješenja problema
• učite kako motivirati sebe i druge te kako ih voditi da bi dali najbolje od sebe u
okruženju u kojem djeluju
• savladavate vještinu upravljanja stresom
• otkrivate one dijelove sebe koje do sada niste poznavali i koristili, a koji će vam
omogućiti transformaciju u skladu sa vašim unutarnjim ritmom

Kako je NLP praktičarski trening organiziran?

Trening dizajnom i sadržajem nudi potpuno, višeslojno iskustvo učenja i promjene. Trening je organiziran kao kontinuirana desetomjesečna vikend edukacija sa ukupno 120 sati predavanja i vježbi raspodijeljenih u 10 jednoipoldnevnih međusobno povezanih i nadopunjujućih modula, te 5 sati praktikuma pod supervizijom:

Sadržaj i ukupna satnica treninga definirani su standardima međunarodnih udruga INHNLP (International Network of Humanistic Neurolinguistic Psychology) i ABNLP (American Board of Neurolinguistic Programming

Certificiranje nije obvezno, već mu pristupaju polaznici koji to žele. Jedan od uvjeta certificiranja je redovito pohađanje treninga.Izostanak sa više od 20% predavanja i vježbi (2 modula) potrebno nadoknaditi prije dobivanja certifikata odradom propuštenog, sa jednom od paralelnih grupa.
Ukoliko polaznik želi individulano nadokandu modula cijena se uvećava za 30 %.

Polaznici prolaze kroz 2 praktikuma u ukupnom trajanju od 5 školskih sati, gdje uz superviziju trenera (ili majstora NLP-a) vježbaju u malim grupama primjenu NLP tehnika.

Jedini uvjet za NLP je da budete znatiželjni!

10 modula

PRVI  MODUL:

 • Uvod u NLP i komunikacijski model
 • NLP pretpostavke
 • postavljanje i ostvarivanje ishoda korištenjem NLP tehnika
 • Osjetilna izoštrenost – obratiti pažnju na fine detalje kako bi se poboljšala komunikacija
 • Dobro oblikovani ishodi
 • Kalibriranje

Trajanje: 12 sati

DRUGI  MODUL

 • Korištenje pokreta očiju sugovornika kako bismo otkrili ključne informacije
 • Rapor – kako graditi odnose povjerenja
 • Sustavi predočavanja i preferencije u komuniciranju
 • Vodeći i preferirani sustavi predočavanje
 • Slijeđenje i vođenje
 • Predikati pojedinih sustava predočavanja

Trajanje: 12 sati

TREĆI MODUL

 • Svjesni i nesvjesni um
 • Stanje za vrhunsku izvedbu
 • NLP obrazac dijagnoze problema i iznalaženja rješenja
 • Upravljanje emocionalnim stanjem
 • Asociranost i disociranost
 • Iznalaženje znakova kongruencije
 • kartezijski koordinatni sustav u provjeri ekologije ishoda
 • kinestetičko sidrenje rušenje sidara
 • krug izvrsnosti

12 sati

ČETVRTI MODUL

 • Struktura jezika – hijerarhija ideja
 • Utjecaj kroz riječi: Milton model
 • Utjecaj kroz riječi:
 • Meta model- chunking
 •  meta model pitanja
 • hipnotički jezični obrasci

12 sati

 

PETI MODUL

 • Kreiranje i upotreba metafora
 • Vjerovanja – snaga pozitivnog mišljenja
 • Kongruentnost
 • Razine promjene – razrješavanje osobnih konflikata
  •  tehnika ‘visual squash’
  • tehnika unutarnjeg poravnanja
  • Iznalaženje vrijednosti

12 sati

ŠESTI MODUL

 • Preuokviravanje – kako zadržati pozitivne uvide iz prošlih iskustava
 • Perceptivne pozicije – pristup rješavanja problema i rješvanja konflikata i postizanja asertivnog ponašanja
 • Disney-eva metodakreativnosti i rješvanja problema
 • Učinkovito vođenje sastanaka
 • Promjena okvira
 • Disney-eva metoda kreativnog rješavanja problema
 • višestruke perspektive
 • okviri sastanka

12 sati

SEDMI MODUL

 • Submodaliteti – kako kodiramo vlastito iskustvo
 • Strategije – što motivira ljude , kako vrše izbore i donose odluke
 • Modeliranje – kako steći vještine drugih
  • ‘ukrštanje mapa’
  • tehnika promjene vjerovanja
  • T.O.T.E. model iznalaženja strategija
  • metoda modeliranja

12 sati

OSMI MODUL

 • Meta programi – motivacije i radne crte
 • Iznalaženje i motivacijskih i radnih crta
 • Motiviranje ljudi korištenjem meta programa
 • učinkoviti feedback – razvojna povratna infromacija
  • Metoda profiliranja sugovornika korištenjem meta programa
  • Konstruktivni feedback

12 sati

DEVETI MODUL

 • Stilovi učenja
 • 4 mat i prezentacijske vještine
  • 4 MAT metoda

12 sati

DESETI MODUL

 • pismeni ispit znanja (obvezni dio certifikacije, test se rješava u vremenu između dva zadnja modula)
 • desetminutna prezentacija (obvezni dio certifikacije)
 • Razbijanje daske
 • dodjela certifikata

 

DODATNO:

PARKTIKUMI  5 sati

Vježba primjene NLP tehnika u malim grupama uz stručni nadzor i feedback 12 sati

Nastava se održava petkom (17-21) i subotom (9-17) jednom mjesečno

Sljedeća grupa počinje s nastavom u siječnju 2022.

Cijena treninga:
Cijena programa iznosi 9.500 kn. PDV se ne naplaćuje.
Mogućnost plaćanja u 10 mjesečnih obroka, prije svakog modula ili prema dogovoru.

Cijena uključuje:
• materijale za učenje i vježbe, certifikaciju
• tople i hladne napitke, voće i grickalice tijekom pauzi

Veličina grupe: minimum 10 osoba | maksimum 15 osoba
Kontakt: snjezana@metanoia.hr | + 385 98 238 777 | www.metanoia.hr

NLP_Business_Practitioner_brosura

Napredni Advanced program

Snježana Kupres

Snježana Kupres, dipl.ing, cert. NLP trener

Promjena veličine fonta
Kontrast