Financije, računovodstvo i porezi

+ O programu

Edukacije su namijenjene vlasnicima paušalnih obrta, knjigovođama početnicima, iskusnim knjigovođama i računovođama kojima su potrebne informacije o novitetima te osobama zaduženim za financijsko poslovanje obrta ili društva. Moduli nisu vezani jedan za drugog već je moguće upisati samo neke od njih, ovisno o potrebama polaznika. Poseban modul posvećen je obrtima koji posluju u paušalnom oporezivanju, zatim jedan modul obrađuje kompleksnu temu obračuna i knjiženja dohodaka (plaća i ugovora o djelu), te trenutno posljednji modul obrađuje specifičnosti poreza na dodanu vrijednost, od jednostavnijih do težih primjera, knjiženje, obračun i široka tematika tuzemstva i inozemstva vezana uz PDV.

Početak programa: rujan/listopad 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditeljica programa: Monika Petrovečki, mag. oec., ovl. rač.

+ Obrt u paušalnom oporezivanju

Predavačica: Monika Petrovečki, mag. oec., ovl. rač.

Obrt u paušalnom oporezivanju

Prijavnica

Trajanje edukacije: 12 školskih sati (3 x 4 šk. sata)

Program edukacije (teme):

— doprinosi obrtnika, paušalni porez, ostala davanja, uplatni računi
— porezne evidencije, poslovanje s tuzemstvom i inozemstvom
— završni obračun za Poreznu upravu s pripadajućom dokumentacijom
— primjeri iz prakse, rad u knjigovodstvenom programu Synesis

Cijena: 150,00 € + PDV (187,50 €)

+ Dohodak - plaće i ugovori o djelu

Predavačica: Monika Petrovečki, mag. oec., ovl. rač.

Dohodak – plaće i ugovori o djelu

Prijavnica

Trajanje edukacije: 28 školskih sati (7 x 4 šk. sata)

Program edukacije (teme):

 1. — prijava i odjava radnika na osiguranje
  — utvrđivanje plaće i obračunska lista
  — obračun za puno / nepuno radno vrijeme
  — razmjerni obračun za nepuni mjesec
  — minimalna plaća, posebnosti kod osobe mlađe od 30 godina
  — “direktorska” plaća, posebnosti prema KU za graditeljstvo
  — plaća u naravi
  — materijalna prava radnika i (ne)oporezive isplate
  — redovni i zaštićeni račun radnika, postupci prilikom isplate
  — obračun različitih vrsta bolovanja
  — obračun godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni GO
  — ugovor o djelu i autorski ugovor
  — JOPPD obrazac
  — primjeri iz prakse, rad u knjigovodstvenom programu Synesis

Cijena: 350,00 € + PDV (437,50 €)

+ Porez na dodanu vrijednost

Predavačica: Monika Petrovečki, mag. oec., ovl. rač.

Porez na dodanu vrijednost

Prijavnica

Trajanje edukacije: 24 školskih sati (6 x 4 šk. sati)

Program edukacije (teme):
— ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
— isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu
— stjecanje dobara i obavljanje usluga u inozemstvu
— izlazni računi obveznika PDV-a
— prava i uvjeti za priznavanje pretporeza u ulaznim računima
— posebnosti uporabe osobnih automobila
— tuzemni prijenos porezne obveze u graditeljstvu
— obračun, knjiženje i plaćanje PDV-a + porezne evidencije
— primjeri iz prakse, rad u knjigovodstvenom programu Synesis
Cijena: 300,00 € + PDV (375,00 €)

Promjena veličine fonta
Kontrast