Akademija za financije, računovodstvo i poreze

+ O programu

Edukacija je namijenjena vlasnicima i menadžmentu poduzeća, svim djelatnicima u financijama, računovodstvu i kontrolingu te osobama pojedincima koji žele usvojiti znanja o sustavu računovodstva, knjigovodstva i pripadajućih zakonskih okvira.

Poseban moduli posvećeni su porezu na dodanu vrijednost, obračunu plaće i davanja, specifičnostima za neprofitne organizacije i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Brošuru s detaljnim opisom modula, ciljanoj publici i ishodima učenja možete preuzeti ovdje:

Akademija za financije, računovodstvo i poreze – brošura

Monika Petrovečki

Monika Petrovečki, ovlaš. računovođa

+ PDV u tuzemstvu (RH)

Predavačica: Monika Petrovečki, ovl. rač.

PDV u tuzemstvu (RH)

Trajanje edukacije: 20 školskih sati (5 x 4 šk. sata)

Prijave i upisi

Program edukacije (teme):

1. Uvod u PDV
2. Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
3. Isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu
4. Nastanak porezne obveze i porezna osnovica
5. Stope PDV-a u prometu dobara i usluga
6. Izlazni računi obveznika PDV-a
7. Prava i uvjeti za priznavanje pretporeza u ulaznim računima obveznika PDV-a
8. Postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a
9. Tuzemni prijenos porezne obveze u graditeljstvu
10. Posebnosti uporabe osobnih automobila
11. Obračunavanje i plaćanje PDV-a + porezne evidencije

+ Ljudski resursi – praktikum

Predavačica: Monika Petrovečki, ovl. rač.

Ljudski resursi – praktikum

Trajanje edukacije: 20 školskih sati (5 x 4 šk. sata)

Program edukacije (teme):

 1. Pravno motrište utvrđivanja plaće i Evidencija radnog vremena
 2. Prijava, promjena i odjava radnika
 3. Utvrđivanje plaće i isplatna lista
 4. Bolovanje
 5. Materijalna prava radnika i (ne)oporezive isplate
 6. Ovrha na plaći
 7. Obveze vlasnika obrta i direktora društva
 8. Ugovor o djelu
 9. Autorski ugovor
 10.  JOPPD obrazac

+ Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Predavačica: Monika Petrovečki, ovl. rač.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Trajanje edukacije: 15 školskih sati (3 x 5 šk. sati)

Program edukacije (teme):
1. Organizacijski oblici OPG-a
2. OPG koji nije porezni obveznik
3. OPG koji je u sustavu poreza na dohodak
4. OPG koji je u sustavu poreza na dobit
5. Izdavanje računa i fiskalizacija
6. Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
7. Radni odnosi u OPG-u

+ Financijsko upravljanje udrugama

Predavačica: Monika Petrovečki, ovl. rač.

Financijsko upravljanje udrugama

ONLINE – jednom tjedno po 4 nastavna sata

Neformalni ONLINE program obrazovanja u trajanju od 24 nastavna sata
Program edukacije (teme):
 1. Uvod u neprofitne organizacije – 4 nastavna sata
 2. Ljudski resursi – 4 nastavna sata
 3. Računovodstvo – 4 nastavna sata
 4. Financijsko izvješćivanje – 4 nastavna sata
 5. Financijsko planiranje – 4 nastavna sata
 6. Financijsko upravljanje – 4 nastavna sata
Program je namijenjen zaposlenicima udruga koji žele bolje razumjeti pravni okvir vezan za financijsko poslovanje udruga, osnove računovodstva te politiku financijskog izvješćivanja, planiranja i upravljanja u udrugama.
• za prijavu dvije ili više osoba iz iste udruge osigurava se dodatan popust
Promjena veličine fonta
Kontrast