Akademija zdravog života

+ O programu

S obzirom na ubrzani tempo života, kao i brojne obveze kojima smo svakodnevno izloženi, čovjek često zapostavlja vlastitu prehranu koja predstavlja jedan od bitnih čimbenika očuvanja fizičkog, ali i mentalnog zdravlja. Mnogobrojne informacije vezane uz odabir namirnica, (ne)utemeljene prehrambene preporuke koje svakodnevno nalazimo u medijima, široki spektar ponude hrane koja nam se nudi na svakom koraku, često nas dovodi u zabludu i uvlači u vrtlog konfuzija, koji rezultira usvajanjem nepravilnih prehrambenih navika.

Kao rezultat navedenoga, mogu se javiti brojne kronične nezarazne bolesti poput pretilosti, šećerne bolesti, bolesti srčano- žilnog sustava, dislipidemije, „masne jetre“, pojave karcinoma i mnogih drugih, čija je prevalencija iz godine u godinu sve izraženija.

Treba imati na umu kako ne postoji zdrava i nezdrava hrana, već ključ leži u primjeni tri osnovna postulata pravilne prehrane, a to su umjerenost, uravnoteženost i raznolikost. Odabirom jednog ili oba modularna predavanja, ovisno o vlastitim viđenjima i preferencijama, polaznik može naučiti kako pravilno odabrati, iskombinirati i pripremiti namirnice, kako odabrati tip prehrane koji mu najbolje odgovara te na koji način može unaprijediti vlastite prehrambene navike.

Svaki od modula kroz odabranu tematiku i ciljana predavanja, omogućiti će polazniku da stečeno znanje na lak i jednostavan način implementira u svakodnevnu rutinu, i na taj način dugoročno utječe na vlastito zdravlje i kvalitetu svojega života.

Akademija_zdrave_prehrane_brosura

Davor Hostić

Predavač: Davor Hostić, dipl. ing.; univ. spec. nutr

O predavaču_ Davor Hostić

Prijave i upisi

+ Mala škola pravilne i uravnotežene prehrane

Prijave i upisi

Trajanje edukacije: 8 sati (6 sati predavanja i 2 sata praktičnog rada)

Što ćete naučiti:

 • upoznati osnovna načela i postulate pravilne prehrane, koncipirane prema tzv. „zlatnom standardu“, odnosno mediteranskom načinu prehrane;
 • upoznati trendove u „modernom“ viđenju nutricionizma;
 • upoznati specifičnosti prehrane različitih dobnih skupina;
 • upoznati rad i osnovne funkcije probavnog sustava;
 • naučiti razumljivo čitati deklaracije i razumjeti podatke o nutritivnoj vrijednosti namirnica;
 • upoznati i pravilno odabrati namirnice prema skupinama;
 • planirati prehranu prema konceptu „My Plate“;
 • upoznati adekvatne načine pripreme i obrade namirnica u smislu očuvanja nutritivnog sastava;
 • kroz radionicu naučiti kreirati vlastiti koncept prehrane kao ulog u sigurniju budućnost.

Min. 8 polaznika

 

+ Mala škola plant based prehrane

Prijave i upisi

Trajanje edukacije: 8 sati (6 sati predavanja i 2 sata praktičnog rada)

Što ćete naučiti:

 • upoznati osnovna načela i postulate pravilne prehrane temeljene na konceptu plant based prehrane;
 • upoznati koncept veganske i vegetarijanske prehrane;
 • upoznati osnovne značajke aktualnih alternativnih načine prehrane;
 • upoznati rad i osnovne funkcije probavnog sustava;
 • naučiti razumljivo čitati deklaracije i razumjeti podatke o nutritivnoj vrijednosti namirnica;
 • upoznati nutritivni sastav namirnica;
 • upoznati i pravilno odabrati namirnice prema skupinama;
 • uvidjeti važnost pravilne pripreme i obrade namirnica u smislu očuvanja nutritivnog sastava;
 • primijeniti način planiranja prehrane prema konceptu „My Plate“;
 • kroz radionicu naučiti kreirati vlastiti koncept prehrane, temeljen na konceptu plant based prehrane kao ulog u sigurniju budućnost

Min. 8 polaznika

 

+ Bezglutenska prehrana - kada i zašto?

Prijave i upisi

Trajanja edukacije: 2 sata

Što ćete naučiti:

 • upoznati koncept bezglutenske prehrane;
 • pravilno tumačiti deklaracije na proizvodu;
 • upoznati namirnice koje se primjenjuju u bezglutenskoj prehrani;
 • upoznati način organiziranja kuhinje;
 • upoznavanje s primjerima obroka temeljenih na bezglutenskoj prehrani.

 

+ Nutritivne potrebe i primjer izrade jelovnika

Prijave i upisi

Trajanje edukacije: 3 sata

Što ćete naučiti:

 • mjerenje vlastitih antropometrijskih parametara uz tumačenje rezultata i preporuke(visina, masa, ITM, udio ukupne tjelesne masti; udio mišićne mase, energija bazalnog metabolizma i udio visceralnog masnog tkiva);
 • izračun cjelodnevnih energetskih potreba temeljen na rezultatima individualnog mjerenja;
 • koncept planiranja jelovnika;
 • kreiranje vlastitog jelovnika

 

+ Pravilna prehrana djece nižeg i višeg uzrasta

Prijave i upisi

Trajanje edukacije: 2 sata

*Predavanje je namijenjeno roditeljima djece nižeg i višeg uzrasta osnovne škole

Što ćete naučiti:

 • upoznati specifičnosti prehrane djece nižeg i višeg uzrasta osnove škole;
 • primijeniti smjernice pravilnog planiranja prehrane za djecu nižeg i višeg uzrasta osnovne škole u svakodnevnom životu;
 • pravilno odabrati namirnice i kreirati obroke;
 • pravilno tumačiti deklaracije na proizvodu;
 • pripremiti lunchbox

 

+ Pravilna prehrana djece predškolske dobi

Prijave i upisi

*Predavanje je namijenjeno roditeljima djece predškolske dobi

Trajanje edukacije: 2 sata

Što ćete naučiti:

 • upoznati specifičnosti prehrane djece predškolske dobi;
 • primijeniti smjernice za pravilno planiranje prehrane za djecu predškolske dobi u svakodnevnom životu;
 • pravilno odabrati namirnice i kreirati obroke;
 • pravilno tumačiti deklaracije na proizvodu;
 • upoznavanje s preporučenim jelima i recepturama za pojedini obrok