Osnovni (Basic) program II

Osnovni (Basic) program II je paket poduzetničkih znanja i vještina namijenjen poduzetnicima koji žele unaprijediti svoja poduzetnička znanja i vještine, a dolaze s područja cijele Republike Hrvatske. Program se održava uživo u učionici, a ukoliko su kandidati sa šireg područja zemlje organizira se nastava na daljinu.

Grupa se može sastojati od najmanje 8, a najviše od 15 polaznika.

Sadržaj pojedinih predavanja se također zasniva na tailor made načelu, odnosno isti se koncipira tek po popunjavanju grupe i analize potreba svakog pojedinog polaznika.

Metodologija rada temelji se na praktičnom pristupu i interakciji, pojedinačnom i grupnom radu, pisanju domaćih zadaća i izradi završnog rada.

Svi predavači su uspješni lokalni poduzetnici, no kao predavači pridružuju se i gosti predavači – također uspješni poduzetnici iz drugih regija.

Cijena pograma za 160 nastavnih sati (XI modula) je 10.000,00 kn + PDV (plativo u 6 rata).

Program preuzmite ovdje.

Upisi u novu grupu polaznika bit će objavljeni u siječnju 2021. godine. Dobro došli!

Promjena veličine fonta
Kontrast